Inzercia v časopisoch

Reklama v novinách a časopisoch

Takmer 9 z 10 ľudí (89,5%) číta noviny alebo časopisy, jedna inzercia v novinách je videná priemerne 9x, v časopise 12,3x

 

Grafické návrhy a sprostredkovanie plošnej reklamy v novinách a časopisoch

 

Grafický návrh alebo spracovanie inzerátu do novín a časopisov: od 90 EUR

Plošná inzercia v novinách a časopisoch je pomerne finančne náročný ale veľmi prestížny spôsob prezentácie, a pri vhodnom načasovaní a výbere nekompromisne účinný. V prípade záujmu o inzerciu v konkrétnom periodiku vám bude predložená cenová ponuka za uverejnenie inzerátu, ako aj prípadné zľavy za opakovanie. Reklamu do novín a časopisov častejšie využívajú skúsenejší klienti, ktorí už majú zvyčajne dlhodobo zmluvne dohodnuté výhodné zľavy vo svojich obľúbených printových médiách. Potom mi stačí dodať len existujúce podklady a potrebné parametre pre inzerciu. Aj tu platí, že v prípade potreby pracujem s dizajn manuálom a v súlade s vizuálnym štýlom propagovanej značky.

 

Inzercia v novinách a časopisoch Corial 1       Inzercia v novinách a časopisoch Corial 2      Inzercia v novinách a časopisoch POLICE      Inzercia v novinách a časopisoch Corial 3
Sprostredkovanie inzercie nie je podmienkou, naopak samozrejmosťou je poradenstvo, či komunikácia s grafickým oddelením vydavateľstva

Kontaktovať